Η Ρώμη πάντα στην επικαιρότητα

 

1 LA DOLCE VITA (1960) Federico Fellini

 

 

 

2 ROME, OPEN CITY (1945) Roberto Rosellinni

 

 

 

3 ΚΛΕΦΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ (1948) Vittorio De Sica

 

 

 

4 ROMAN HOLLIDAY (1953) William Wyler

 

 

 

5 THE TALENTED Mr RIPLEY (1999) Antony Minghella

 

 

 

6 Η ΕΚΛEΙΨΗ (1962) Μichaelengelo Antonioni

 

 

 

7 ROMA (1972) Federico Fellini

 

 

 

8 THREE COINS IN THE FOUNTAIN (1954) Jean Negulesco

 

 

 

9 THE BELLY OF AN ARCHITECT (1987) Peter Greenaway

 


 

 

10 SPARTACUS ( 1960) Stanley Kubrik