Ένα χαρακτηριστικό βίντεο από το γύρισμα μιας νέας δεκαετίας