1324356432145

 

Ρομάντσο, Εικόνες, Φαντάζιο, Μανίνα, Βεντέτα και διάφορα ακόμη παλιά Ελληνικά περιοδικά, που θυμίζουν άλλες εποχές...

 

1.

 

brigit 43

 

 

 

2.

 

 manina 6

 

 

 

 3.

 

 mari lena 45

 

 

 

 4.

 

 palio 19

 

 

 

 5.

 

 mari lena 432

 

 

 

 6.

 

romantso 245345

 

 

 

7.

 

 zefuros 27

 

 

 

 8.

 

 venteta 3

 

 

 

9.

 

domino 3

 

 

 

10.

 

romantso 4

 

 

 

11.

 

domino 167

 

 

 

12.

 

playboy 29

 

 

 

13.

 

thusauros 25

 

 

 

14.

 

fantazio 23

 

 

 

15.

 

manina 3

 

 

 

16.

 

eikones 24543

 

 

 

17.

 

katerina 2

 

 

 

 18.

 

epikaira 4

 

 

 

19.

 

katerina 3

 

 

 

 20.

 

eikones 24

 

 

 

21.

 

fantasio 24

 

 

 

22.

 

melina 28

 

 

 

23.

 

playboy 30

 

 

 

24.

 

taxudromos liana kaneli 23

 

 

 

 25.

 

 fantasia 32

 

 

 

 26.

 

prwto 15

 

 

 

27.

 

domino 432

 

 

 

28.

 

eikones 245

 

 

 

29.

 

 prwto 132

 

 

 

30.

 

epikaira 2

 

 

 

31.

 

eikones 2435

 

 

 

32.

 

romantso 2345

 

 

 

33.

 

ventetaaliki

 

 

 

34.

 

vedetta 424

 

 

 

35.

 

cinema skop 3