Έχει την λογική του.... με πρωτοβουλία του Cameron και πολιτών