14 υπέροχοι πίνακες, με τοπία και ανθρώπους που μοιάζουν ότι είναι πιο πολύ φωτογραφία παρά ζωγραφιά...

 

Καλλιτέχνης ο Paul Roberts

 

 

Paul Roberts 2

 

Paul Roberts 1

 

 

 

Καλλιτέχνης ο Roberto Bernardi

 

robertobernardi 1

 

 

 roberto berbard 2

 

 

 

Καλλιτέχνης ο Doug Bloodworth

 

dougbloodworth 1

 

 

dougbloodworth 2

 

 

Καλλιτέχνης ο Eric Zener

 

 EricZener 1

 

 

 EricZener 2

 

 

 

Καλλιτέχνης η Alyssa Monks

 

alyssamonks 1

 

 

alyssamonks 2

 

 

 

Καλλιτέχνης ο Gregory Thielker

 

 GregoryThielker 1

 

 

 GregoryThielker 2

 

 

 

Καλλιτέχνης ο Diego Gravinese

 

 diegogravinese 1

 

 

 diegogravinese 2