Σε συνέντευξη του 1987 λέει ότι ποτέ δεν του άρεσαν οι Beatles, τους χαρακτήρισε μάλιστα σκουπίδια, για συγκροτήματα όπως οι Doors τα χαρακτήρισε ηλίθια. Στην πραγματικότητα λέει ότι δεν του άρεσε κανένας άλλος από τους σύγχρονους του μουσικούς, αλλά η πρώτη εποχή του ροκ.