Θα κυκλοφορήσουν σε 3 cd ανέκδοτες ηχογραφήσεις με τον γενικό τίτλο  Echo Of Miles: Scattered Tracks Across The Path

Στο 2ο cd θα υπάρχουν σπάνιες διασκευές

01. Swallow My Pride
02. Smokestack Lightnin’
03. Everybody’s Got Something (John Peel BBC Session) *
04. Thank You (Falettinme Be Mice Elf Again) (John Peel BBC Session) *
05. Come Together
06. Stray Cat Blues
07. Into The Void
08. Girl U Want
09. Touch Me (Friday Rock Show BBC Session)
10. Can You See Me? (Friday Rock Show BBC Session)
11. Homicidal Suicidal (Friday Rock Show BBC Session)
12. I Can’t Give You Anything (Friday Rock Show BBC Session)
13. I Don’t Care About You (Friday Rock Show BBC Session)
14. Waiting For The Sun (Live)
15. Search And Destroy (Live)
16. Big Bottom (Live)
17. Earache My Eye (Live)