Από το άλμπουμ διασκευές τραγουδιών με γυναίκες It's The Girls