Κυρίαρχοι της εποχής μας, θυμίζει τα προηγούμενα, αλλά είναι ακόμα μέσα στα πράγματα