Βραβείο καλύτερου βίντεο στα πρώτα βραβεία του MTV το 1984..