Μην τις κατηγορούμε, δεν δείχνουν μόνο τα οπίσθιά τους....

BEYONCE

MILEY CYRUS