Αφιέρωμα στα ανώνυμα θύματα της κρίσης, αυτούς που δεν είναι/ήταν καθαρίστριες σε υπουργεία, υπάλληλοι ΔΕΗ, ΕΡΤ, ΔΕΚΟ κλπ, κανείς ποτέ δεν θα κάνει συναυλία ή αφιέρωμα γι' αυτούς, είναι η σιωπηρή πλειοψηφία που πάντα σχεδόν ψηφίζει λάθος γι' αυτό και κανείς ίσως δεν της δίνει σημασία