Καλοκαίρι 2009, 14 εβδομάδες στο Νο 1 της Αμερικής