Καλοκαίρι 1967, Ιούλιος, από τα πιο σημαδιακά καλοκαίρια για πολλούς λόγους