Ακουστική εκδοχή από τον Damon Albarn για το BBC στο τραγούδι του Jacques Brel που έκανε επιτυχία στα Αγγλικά ο Terry Jacks