Ιστορία γράφουν οι Ελληνικές κυβερνήσεις που κατάφεραν να αλλάξουν το One In Ten που τραγουδούσαν οι UB40. Η ανεργία πια στην Ελλάδα δεν αφορά τον 1 στους 6 νέους, αλλά τους 6 στους 10.

Ο Ali Campbell των UB40 σήμερα έγινε 55 ετών