Ότι αναπαράγει κάτι θέλει περιποίηση και την προσοχή μας. Η προσπάθεια που κάνουμε στην μουσική χωρίς την συμμετοχή σας είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, είναι κοινότυπο, αλλά αληθές.

 

To Empty Garden γράφτηκε για τον John Lennon μερικούς μήνες μετά την δολοφονία του.