Οι Haim σε ερμηνεία του Wrecking Ball της Miley Cyrus για το ΒΒC

 
 
Το ίδιο τραγούδι διασκεύασε και η ομάδα του Glee