Αναφορά της Lilly Allen στον ΄πόλεμο΄ που εξελίσσεται στον χώρο 

της ποπ με το τραγούδι της Hard Out Here και κρυφές αναφορές σε 
Britney Spears και Miley Cyrus
 
e