Βιβλίο

gustave flaubert french novelist 19th century 463919823 5a60b067845b340037f06348

  Είχε γεννηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 1821    "Η ανθρώπινη ομιλία είναι σαν στραβωμένος τέντζερης, που ...