7943564375740368540986509

 

Τι μπορεί να προσφέρει αλήθεια ,ένα κίτρινο φύλλο,που θέλησε να πάει κόντρα στο ρεύμα του ποταμού ;

 

Μπορεί να μάθει το ποτάμι να ονειρεύεται...

 

Αλκυόνη Παπαδάκη