Διευκρινίζει βέβαια ότι μια άλλη μέρα οι προτιμήσεις του ενδεχομένως να ήταν διαφορετικές

 

Lord of the Flies by William Golding


Ship of Fools by Katherine Anne Porter

Watership Down by Richard Adams

The Orphan Master's Son by Adam Johnson

The Hair of Harold Roux by Thomas Williams

Blood Meridian by Cormac McCarthy

Invisible Man by Ralph Ellison

1984 by George Orwell

American Pastoral by Philip Roth

The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien