"Μετά τη σιωπή, αυτό που μπορεί να περιγράψει καλύτερα το απερίγραπτο είναι η μουσική."


Music at Night and Other Essays