"
Αν ποτέ πεθάνω, Θεός φυλάξοι, θέλω αυτό να γραφτεί στον τάφο μου: Η μόνη απόδειξη που του χρειαζόταν για την ύπαρξη του Θεού ήταν η μουσική."