"Μουσική είναι η τέχνη που είναι πιο κοντά στα δάκρυα και τη μνήμη."