''Χωρίς τη μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος.''
Twilight of the Idols, Or, How to Philosophize With the Hammer