ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

 

 

1. JΟΗΝΝΥ Β GOOD - Chuck Berry  

 

 

 

2. JOHNNY GUITAR - Peggy Lee 

 

 

 

 3. JOHNNY B - Hooters 

 

 

 

 4. JOHNNY 99 - Bruce Springsteen  

 

 

 

 5. JOHN I'M ONLY DANCING - David Bowie 

 

 

 

6. JOHNNY COME HOME - Five Young Cannibals 

 

 

 

7. JOHNNY ANGEL - Shelley Fabares 

 

 

 

8. SURABAYA JOHNNY - Lotte Lenya

 

 

 

9. JOHNNY REMEMBER ME - John Leyton 

 

 

 

10. JOHNNY IS THE BOY FOR ME - Les Paul and Mary Ford