Από την εποχή που κυριαρχούσε το βινύλιο...

 

1. THE WHITE ALBUM - Beatles

 

white album

 

http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/7600-white-album-beatles-1968

 

 

 

2. QUADROPHENIA-Who

 

weekend rock

 

http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/7485-quadrophenia-who-1973

 

 

 

3. MELLONCOLLIE AND THE INFINITE SADNESS - Smashing Pumpkins

 

The Smashing Pumpkins Mellon Collie and the Infinite Sadness 

 

http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/12854-mellon-collie-and-the-infinite-sadness-smashing-pumpkins-1995

 

 

 

4. LONDON CALLING - Clash

 

The Clash  London Calling 

 

http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/8104-london-calling-1979

 

 

 

5. AT FILLMORE EAST - Allman Brothers Band

 

The Allman Brothers Band At Fillmore East 

 

 http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/9776-at-fillmore-east-allman-brothers-1971

 

 

 

6. BLONDE ON BLONDE - Bob Dylan

 

Bob Dylan Blonde on Blonde 

 

http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/9079-blonde-on-blonde-bob-dylan-1966

 

 

 

7. PHISICAL GRAFFITI - Led Zeppelin

 

Led Zeppelin  Physical Graffiti 

 

http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/7852-physical-graffiti-led-zeppelin-1975

 

 

 

8.THE RIVER - Bruce Springsteen

 

Bruce Springsteen The River 

 

 http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/6695-the-river-bruce-springsteen-1980

 

 

 

9.EXILE ON MAI STREET - Rolling Stones

 

The Rolling Stones Exile on Main St. 

 

http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/10984-exile-on-main-street-rolling-stones-1972

 

 

 

10. THE WALL - Pink Floyd

 

Pink Floyd The Wall 

 

http://www.apotis4stis5.com/anadromes/diahronika-album/5932-the-wall-pink-floyd