Με στοιχεία από το businessinsider

 

 

27. "The Dark Knight" (2008)

Συνολικές εισπράξεις: $1,004,600,000 δις δολάρια 

 

27 the dark knight 2008

 

 

 

26. "The Hobbit: An Unexpected Journey" (2012)

Συνολικές εισπράξεις: $1,021,100,000

 

26. "The Hobbit: An Unexpected Journey" (2012)

 

 

 

25. "Zootopia" (2016)

Συνολικές εισπράξεις: $1,023,800,000

 

25. "Zootopia" (2016)

 

 

 

24. "Alice In Wonderland" (2010)

Συνολικές εισπράξεις: $1,025,500,000

 

24. "Alice In Wonderland" (2010)

 

 

 

23. "Star Wars: Episode 1 — The Phantom Menace" (1999)

Συνολικές εισπράξεις: $1,027,000,000

 

23. "Star Wars: Episode 1 — The Phantom Menace" (1999)

 

 

 

22. "Finding Dory" (2016)

Συνολικές εισπράξεις: $1,027,900,000

 

22. "Finding Dory" (2016)

 

 

 

21. "Jurassic Park" (1993)

Συνολικές εισπράξεις: $1,029,200,000

 

21. "Jurassic Park" (1993)

 

 

 

20. "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (2011)

Συνολικές εισπράξεις: $1,045,700,000

 

20. "Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides" (2011)

 

 

 

19. "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest" (2006)

Συνολικές εισπράξεις: $1,066,200,000

 

19. "Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest" (2006)

 

 

 

18. "Toy Story 3" (2010)

Συνολικές εισπράξεις: $1,067,000,000

 

18. "Toy Story 3" (2010)

 

 

 

17. "The Dark Knight Rises" (2012)

Συνολικές εισπράξεις: $1,084,900,000 

 

17. "The Dark Knight Rises" (2012)

 

 

 

16. "Transformers: Age of Extinction" (2014)

Συνολικές εισπράξεις: $1,104,000,000

 

16. "Transformers: Age of Extinction" (2014)

 

 

 

15. "Skyfall" (2012)

Συνολικές εισπράξεις: $1,108,600,000

 

15. "Skyfall" (2012)

 

 

 

14. "Lord of the Rings: The Return of the King" (2003)

Συνολικές εισπράξεις: $1,119,900,000

 

14. "Lord of the Rings: The Return of the King" (2003)

 

 

 

13. "Transformers: Dark Side of the Moon" (2011)

Συνολικές εισπράξεις: $1,123,800,000

 

13. "Transformers: Dark Side of the Moon" (2011)

 

 

 

12. "Captain America: Civil War" (2016)

Συνολικές εισπράξεις: $1,153,300,000

 

12. "Captain America: Civil War" (2016)

 

 

 

11. "Minions" (2015)

Συνολικές εισπράξεις: $1,159,400,000

 

11. "Minions" (2015)

 

 

 

10. "Iron Man 3" (2013)

Συνολικές εισπράξεις: $1,214,800,000

 

10. "Iron Man 3" (2013)

 

 

 

9. "Frozen" (2013)

Συνολικές εισπράξεις: $1,276,500,000

 

9. "Frozen" (2013)

 

 

 

8. "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part Two" (2011)

Συνολικές εισπράξεις: $1,341,500,000

 

8. "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part Two" (2011)

 

 

 

7. "Avengers: Age of Ultron" (2015)

Συνολικές εισπράξεις: $1,405,400,000

 

7. "Avengers: Age of Ultron" (2015)

 

 

 

6. "Furious 7" (2015)

Συνολικές εισπράξεις: $1,516,000,000

 

6. "Furious 7" (2015)

 

 

 

5. "Marvel's The Avengers" (2012)

Συνολικές εισπράξεις: $1,518,800,000

 

5. "Marvel's The Avengers" (2012)

 

 

 

4. "Jurassic World" (2015)

Συνολικές εισπράξεις: $1,670,400,000

 

4. "Jurassic World" (2015)

 

 

 

3. "Star Wars: The Force Awakens" (2015)

Συνολικές εισπράξεις: $2,068,200,000

 

3. "Star Wars: The Force Awakens" (2015)

 

 

 

2. "Titanic" (1997)

Συνολικές εισπράξεις: $2,186,800,000

 

2. "Titanic" (1997)

 

 

 

 

1. "Avatar" (2009)

Συνολικές εισπράξεις: $2,788,000,000

 

1. "Avatar" (2009)