Όλοι οι άνδρες θα επιθυμούσαν να είχαν σχέση μαζί τους...

 

1. Kim Basinger as Celeste Martin

Film: My Stepmother is an Alien, 1988

 

kimbasinge

 

 

2. Sharon Stone as Ginger

Film: Casino, 1995

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για Sharon Stone as Ginger

 


3. Geena Davis as Samantha Caine

Film: Long Kiss Goodnight, 1996

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Geena Davis as Samantha Caine

 

4. Anne Bancroft as Mrs. Robinson

Film: The Graduate, 1967

 

Σχετική εικόνα

 

5. Goldie Hawn as Tracy Cross

Film: Criss Cross, 1992

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Goldie Hawn as Tracy Cross

 

 

6. Angelina Jolie as Olympias

Film: Alexander, 2004

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Angelina Jolie as Olympias

 

7. Demi Moore as Erin Grant

Film: Striptease, 1996

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Demi Moore as Erin Grant

 

8. Julianne Moore as Jules

Film: The Kids Are Alright, 2010

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Julianne Moore as Jules

 


9. Sophia Loren as Cinzia Zaccardi

Film: Houseboat, 1958

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Sophia Loren as Cinzia Zaccardi

 

 

10. Julia Roberts as Erin Brockovich

Film: Erin Brockovich, 2000

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Julia Roberts as Erin Brockovich