33355japan s thumb large

 

Η κατάσταση με τις εισπρακτικές πρακτικές έχει οξυνθεί τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, σύμφωνα με τη διευθύντρια της καταναλωτικής οργάνωσης ΕΚΠΟΙΖΩ.

 

«Δώσε ένα 50άρικο μέχρι αύριο, αλλιώς θα πάρω τηλέφωνο και θα σε ξεφωνίσω στη δουλειά!». Μια περίοδο απειλών και εκφοβισμού, κατά την οποία το τηλέφωνο είχε γίνει όργανο ψυχολογικού βασανισμού, πέρασε ο Πάνος Σ., που χρωστούσε σε τράπεζα και μπήκε στο στόχαστρο δικηγορικής «εισπρακτικής» εταιρείας. «Τρομερή κατάσταση. Δεν μπορούσα να ησυχάσω, υπήρχαν μέρες που μου τηλεφωνούσαν μέχρι και τέσσερις φορές. Δεν σέβονταν τίποτα, τηλεφωνούσαν στο σπίτι απίθανες ώρες. Ακόμα και στο παιδί μου, όταν σήκωνε το τηλέφωνο, άφηναν υπονοούμενα», λέει ο οφειλέτης στην «Κ».

 

«Μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι οι δικηγορικές εταιρείες οι οποίες παίζουν ρόλο εισπρακτικών. Εχουν αναλάβει το κυνήγι των οφειλετών, καθώς δεν δεσμεύονται από το νομικό πλαίσιο των εισπρακτικών», λέει στην «Κ» η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, διευθύντρια της καταναλωτικής οργάνωσης ΕΚΠΟΙΖΩ. «Εχουμε πολλές καταγγελίες για απαράδεκτη και προκλητική συμπεριφορά εισπρακτικών και κυρίως δικηγορικών εταιρειών. Απευθύνονται στους πολίτες με αλγεινό τρόπο, τους τρομοκρατούν αξιοποιώντας και τη νομική ιδιότητα, απειλώντας τους πως θα έχουν κυρώσεις, θα μπλέξουν, θα πολλαπλασιαστούν οι τόκοι κ.λπ. Η κατάσταση έχει οξυνθεί τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο», λέει η κ. Καλαποθαράκου.

 

Νομικό πλαίσιο

 

Οι δηλωμένες εισπρακτικές εταιρείες («ενημέρωσης δανειοληπτών») διέπονται από συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο όσον αφορά την επαφή τους με τους οφειλέτες. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορούν να τηλεφωνούν πάνω από μία φορά στις δύο ημέρες, μόνο μεταξύ 09.00-20.00, δεν επιτρέπεται να καλούν από απόκρυψη, ο υπάλληλος της εταιρείας πρέπει να δίνει τα στοιχεία τα δικά του και της εταιρείας, καθώς και να δηλώνει τον σκοπό της επικοινωνίας. Υποχρεούνται να καλούν αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και διαπραγμάτευση των όρων πιθανής ρύθμισης, δεν επιτρέπεται να απειλούν και να πιέζουν. Επίσης, οι κλήσεις καταγράφονται και τα στοιχεία διατηρούνται για ένα έτος (πρέπει να ενημερώνουν τον οφειλέτη γι’ αυτό).

 

Είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν το πλαίσιο αυτό, έτσι ώστε να μπορούν να καταγγείλουν τυχόν παραβίασή του. Η καταγγελία μπορεί να γίνει σε καταναλωτική οργάνωση, είτε απευθείας στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο στις εισπρακτικές εταιρείες ύψους από 5.000 έως 500.000 ευρώ, καθώς και αναστολή ή και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. Μέχρι τώρα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ξεπερνούν τις 900.000 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκαν και 13 άδειες από τις 29 εγγεγραμμένες στο μητρώο εταιρείες. «Η κυβέρνηση είχε κάνει λόγο για αυστηροποίηση του πλαισίου, για παράδειγμα να επιτρέπεται μία κλήση την εβδομάδα, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει», λέει η κ. Καλαποθαράκου.

 

Το πρόβλημα των δικηγορικών εταιρειών έχει αναγνωρίσει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Δ.Σ. του οποίου με παλαιότερη ομόφωνη απόφασή του «αποδοκίμασε και καταδίκασε τις πρακτικές δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών που, στο πλαίσιο της δικηγορικής τους εντολής, μετέρχονται συμπεριφορές εισπρακτικών εταιρειών, προβαίνοντας σε αλλεπάλληλες αντιδεοντολογικές τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους οφειλέτες». Οι πρακτικές αυτές «δεν θα είναι ανεκτές», τονίστηκε και έγινε προσθήκη στα πειθαρχικά παραπτώματα του κώδικα δεοντολογίας των δικηγόρων. Σύμφωνα με αυτήν, «ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία απαγορεύεται να οχλεί προφορικά, και δη τηλεφωνικά, τον οφειλέτη του εντολέα του πέραν της μιας φοράς, προκειμένου να τον ενημερώσει για την οφειλή του και να διερευνήσει τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης της υφιστάμενης διαφοράς». Εάν διαπιστώνει δυστροπία ή αδυναμία εκτέλεσης, να προβαίνει σε νομικές ενέργειες που προβλέπονται δικονομικώς.

 

«Λαμβάνουμε μέτρα»

 

«Είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο πρόβλημα και λαμβάνουμε μέτρα», σημειώνει στην «Κ» ο Βασίλης Αλεξανδρής, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Από το 2010 ο ΔΣΑ έχει δεχθεί 750 αναφορές για εισπρακτικές πρακτικές δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων. Τέσσερις στις πέντε διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΣΑ, μόλις το 20% των εγκαλούντων υποστηρίζει την αναφορά του κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής εξέτασης ή ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. Ετσι εξηγούν και το χαμηλό ποσοστό καταδικαστικών αποφάσεων του πειθαρχικού, που αφορά 9 περιπτώσεις από τις περίπου 50 που έχουν εξεταστεί. Ακόμα και γι’ αυτές βέβαια εκκρεμεί η εξέτασή τους στο ανώτατο πειθαρχικό, αφού ασκήθηκε έφεση.

 

Εμπόδιο για να παραπεμφθεί μια αναφορά στο πειθαρχικό αποτελεί το παράβολο που απαιτεί ο ΔΣΑ, ύψους 80 ευρώ, ειδικά για υπερχρεωμένες οικογένειες. Από την πλευρά του ΔΣΑ σημειώνεται πως υπάρχουν έξοδα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας (π.χ. γίνεται λόγος για τέσσερα εξώδικα). Ας σημειωθεί πως εάν η αναφορά γίνει μέσω Γ.Γ. Καταναλωτή, δεν απαιτείται παράβολο. Ακόμα μία δυσκολία είναι, όπως εκτιμάται από τον ΔΣΑ, πως περίπου το 60% όσων προβαίνουν σε αναφορές κατοικεί εκτός Αθηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα βοηθούσε η ανάληψη μέρους του πειθαρχικού ελέγχου από τους τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους.

 

Οι πολίτες, όταν δέχονται τηλεφωνική κλήση από δικηγορικό γραφείο για οφειλή τους, οφείλουν να σημειώνουν την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας, το όνομα του υπαλλήλου, τον τηλεφωνικό αριθμό, ημερομηνία και ώρα. Εάν επαναληφθεί κλήση από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, τότε μπορούν να προχωρήσουν σε καταγγελία.

 

Από την έντυπη έκδοση της Καθημερινής