Αν και δεν έχει την άδεια των Rolling Stones, o Donald Trump επιμένει να χρησιμοποιεί τραγούδια τους στις εκδηλώσεις του.

 

Μετά το You Can't Always Get What You Want που χρησιμοποίησε στην προεκλογική του εκστρατεία, στην άφιξή του στην Washington και την γιορτή που έγινε, έκανε την εμφάνιση του με την σύζυγο του υπό τους ήχους του Heart Of Stone, τραγούδι του 1965 που όμως έδωσε την αφορμή για μία ακόμα φορά να τον κατηγορήσουν για την συμπεριφορά του στις γυναίκες, κάτι που ταιριάζει και με τους στίχους του τραγουδιού.

 

 

 

There's been so many girls that I've known
I've made so many cry, and still I wonder why
Here comes a little girl, I see her walking down the street
She's all by herself, I try to knock her off her feet
'Cause you'll never break, never break, never break, never break
This heart of stone, oh no, no, this heart of stone
What's different about her I don't really know
No matter how I try, I just can't make her cry
'Cause you'll never break, never break, never break, never break
This heart of stone, oh no, no, this heart of stone
Don't keep on looking that same old way
If you try acting sad, you'll only make me glad
Better listen little girl, if you going walking down the street
I ain't got no love, I ain't the kind to meet

'Cause you'll never break, never break, never break, never break
This heart of stone, oh no, no, you'll never break this heart of stone darling
No no this heart of stone
You'll never break it darling
You won't break this heart of stone oh no no no
You better go, you better go home
'Cause you'll, you'll never break this heart of stone
You better, you better drive on home