Τη στάση του Έλληνα άνδρα απέναντι στην προληπτική εξέταση PSA για την ανίχνευση του προστατικού καρκίνου διερεύνησε μια νέα μελέτη που έγινε με τη συνεργασία έξι επιστημόνων.

 

Συγκεκριμένα ο Καθηγητής ουρολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Διονύσης Μητρόπουλος, ο Επικεφαλής του Τμήματος Ουρολογίας του Ερυθρού Σταυρού Αθηνών κ. Ηρακλής Πούλιας, ο ουρολόγος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας κ. Θεόδωρος Αναγνώστου, η Καθηγήτρια Μικροβιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κα Ευαγγελία Κουσκούνη, ο Καθηγητής στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών κ. Παναγιώτης Αποστολόπουλος και ο Βιο-Παθολόγος / μικροβιολόγος και Πρόεδρος της Iatrica κ. Γιώργος Βιδάκης, ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο να διαπιστώσουν κατά πόσο οι άνδρες στη χώρα μας είναι διατεθειμένοι να προβούν στην εξέταση που μπορεί να τους σώσει τη ζωή ή κατά πόσο ήδη την κάνουν.

 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο προσδιορισμός του PSA στο αίμα χρησιμοποιείται στον προσυμπτωματικό έλεγχο του προστατικού καρκίνου τόσο μαζικά όσο και ευκαιριακά.

 

Δυστυχώς δεν έχει μέχρι τώρα γίνει μία διερεύνηση των υπέρ και των κατά όσον αφορά το τεστ και τη συμπεριφορά των ασθενών σε σχέση με τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των δημογραφι­κών χαρακτηριστικών και της διανομής του PSA σε έναν αυτοεπιλεγμένο πληθυσμό κατά την εβδομάδα επίγνωσης του προστατικού καρκίνου.

 

Η μελέτη συμπεριέλαβε 4.453 άνδρες, οι οποίοι υποβλήθηκαν οικειοθελώς σε δωρεάν προσ­διορισμό του PSA αίματος. Όλοι παρείχαν δημογραφικά στοι­χεία, καθώς και στοιχεία σε σχέση με τα LUTS, προηγούμενες τι­μές PSA, καθώς και προηγούμενες ουρολογικές εξετάσεις.

 

Η ηλικία των ανδρών κυμάνθηκε από 37 έως 91 έτη (με μέσο όρο τα 57,1 ± 8,9 έτη). Η πλειοψηφία ήταν μετα­ξύ 50 και 70 ετών, ενώ το 24,7% ήταν < 50 ετών και το 7,6 % > 70 ετών.

 

Το PSA κυμάν­θηκε από 0,01 έως 109,4 ng/ml (με μέση τιμή το 1,38 ± 2,31 ng/ml). Ανάλογα με το όριο (≥ 2,5 ≥ 3,0 ή ≥4,0 ng/ml), ένδει­ξη για βιοψία προέκυψε σε στο 13,5%, στο 9,8% και στο 5,4% των ανδρών αντίστοιχα.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 27,9% των ανδρών έκανε για πρώτη φορά στη ζωή του μέτρηση PSA.

 

Συμπερασματικά οι επιστήμονες κατέληξαν στο ότι ο ελληνικός ανδρικός πληθυσμός δείχνει μια θετική στάση ως προς τον προσυμπτωματικό έλεγχο του προστατικού καρκίνου με τον προσδιορισμό του PSA.

 

Ωστόσο, κατέληξαν ότι επιβάλλεται η περαιτέρω δι­ερεύνηση των πρακτικών, συνηθειών και συμπεριφορών των ανδρών όσον αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο καθώς, το γεγονός ότι πάνω από το 27% του ανδρικού πληθυσμού δεν έχει προβεί ποτέ σε μία τέτοια εξέταση δείχνει ότι είτε υπάρχει κάποια αναστολή στο να εξεταστούν είτε δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση.

 

Η εξέταση με το ειδικό αντιγόνο (PSA) είναι μια απλή εξέταση αίματος όπου μετρούν οι ειδικοί μια φυσική πρωτεΐνη από την οποία παράγεται ο προστάτης.

 


Όμως, παρά το γεγονός ότι ένας προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου με την εξέταση PSA μπορεί να οδηγήσει στην διάγνωση των καρκίνων σε πρώιμο στάδιο και να μειώσει την θνητότητα από καρκίνο του προστάτη, όλες οι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι είναι χαμηλό το ποσοστό των ασθενών που προβαίνουν σε αυτήν προληπτικά.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική