ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Οι Phase, σχηματίστηκαν στην Λάρισα το 2003 και ζούν στο Λονδίνο.  Η μουσική τους είναι λίγο πολύ ...