Όσοι έχουν ζήσει αυτές τις εποχές, ξέρουν....  αδιαλλαξία, αλαζονεία, ασυνεννοησία,  οδηγούν στην καταστροφή, όχι μόνο στις ταινίες