Ο Λάκης Παπαδόπουλος, πολλά τραγούδια του βασίζονται σε ποιήματα