Ελληνικά νησιά χωρίς την Κέρκυρα είναι αδύνατο.  Από την ταινία του 1972 Η κόμισσα της Κέρκυρας