ΔΙΑΚΟΠΕΣ, έστω και ψεύτικες μέσω τραγουδιών, μαζί με την επικαιρότητα για τις επόμενες μέρες