32

 

Από τα αγαπημένα πρώτα τραγούδια του Δημήτρη, τότε ήταν μόλις 23 ετών