Ποια σας άρεσε, ποια είχε καλύτερη φωνή;

 

ΠΟΛΥ ΠΑΝΟΥ

 

 

ΚΑΙΤΗ ΓΚΡΕΥ

 

 

ΓΙΩΤΑ ΛΥΔΙΑ