Οι Terrapin είναι οι:  Γιώργος Τζίβας (drums, percussion), Γιώργος Παπαγεωργιάδης (bass), Βασίλης  Αθανασιάδης (guitar, vocals), έκτακτη συμμετοχή  Stavros Parginos (cello).