Ελληνικές παρουσίες σε ραδιόφωνα Αμερικής με Keep Shelly In Athens
από το νέο τους άλμπουμ
Και Αγγλία με Larry Gus (Παναγιώτης Μελίδης)