Ελενάκι-Μαρίκα Γκίκα, ηχογράφηση 1926

 

 

 

Ελενάκι αν δεν σε πάρω ηχογράφηση του 1933