Να δούμε πότε θα βγούμε, έχουμε γίνει τυφλοπόντικες