Θα  μπορούσαν τα πράγματα να ήταν χειρότερα, ίσως ναι αν όλα αυτά που βιώνουμε τα έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση