Στο Stranger Than Paradise του Jim Jarmus

 

 

Στο Hocus Pocus με την Bette Midler

 

 

Στο Elvira: Mistress of the Dark 

 

 

Στο Fifty Shades Of Grey

 

 

Στο Lost Highway

 

 

Και μερικές ακόμα ερμηνείες

 

Marilyn Manson

 

 

Sonique

 

 

Joe Cocker

 

 

Natacha Atlas

 

 

Puoi farmi piangere, 
Caterina Caselli