Το αποτέλεσμα της αυτοψίας στην σωρό του Prince πρόσθεσε άλλο ένα θύμα στον μακρύ κατάλογο με τα θύματα υπερβολικής δόσης ουσιών που συχνά οδηγούν στον θάνατο επώνυμους και μη.

 

1. Michael Jackson

Ηλικία: 50,

Έτος: 2009,

Αιτία θανάτου: Οξεία δηλητηρίαση από προποφόλη και βενζοδιαζεπινών

 

 

 

2. Whitney Houston 

Ηλικία: 48

Έτος: 2012,

Αιτία θανάτου: Κοκαΐνη, καρδιακές παθήσεις, πνιγμός

 

 

3. Heath Ledger

Ηλικία: 28

Έτος: 2008

Αιτία: Οξεία δηλητηρίαση από τις συνδυασμένες επιπτώσεις της οξυκωδόνης, υδροκωδόνης, διαζεπάμης, τεμαζεπάμης, αλπραζολάμης και δοξυλαμίνης

 

 

4. Philip Seymour Hoffman

Ηλικία: 46

Έτος: 2014

Αιτία: Οξεία δηλητηρίαση από την ηρωίνη, την κοκαΐνη, τις αμφεταμίνες και βενζοδιαζεπίνες

 

 

 

5. Amy Winehouse

Ηλικία: 27

Έτος: 2011

Αιτία: δηλητηρίαση από αλκοόλ

 

 

 

6. Anna Nicole Smith

Ηλικία: 39

Έτος: 2007

Αιτία: Οξεία συνδυασμένη φαρμακευτική δηλητηρίαση από μεθαδόνη, ένυδρου χλωράλης και τρία διαφορετικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης και του άγχους

 

 

7. Chris Farley

Ηλικία: 33

Έτος: 1997

Αιτία: υπερβολική δόση κοκαΐνης και μορφίνης

 

 

 

8. River Phoenix

Ηλικία 23

Έτος: 1993

Αιτία: υπερβολική δόση κοκαΐνης και ηρωίνης

 

 

9. John Belushi

Ηλικία: 33

έτος: 1982

αιτία: Κοκαΐνη, υπερβολική δόση ηρωίνης

 

 

10. Janis Joplin

Ηλικία: 27

Έτος: 1970

Αιτία: υπερβολική δόση ηρωίνης

 

 

11. Jimi Hendrix

Ηλικία: 27

Έτος: 1970

Αιτία: Δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά

 

 

 

12. Scott Weiland

Ηλικία: 48

Έτος: 2015

Αιτία: Μείγμα από διάφορα ναρκωτικά όπως κοκαΐνη, και αιθανόλη αμφεταμίνη MDA

 

 

13. Elvis Presley

Ηλικία: 42

Έτος: 1977

Αιτία: Επίσημα καρδιακή αρρυθμία, αλλά η αυτοψία έδειξε 14 διαφορετικά ναρκωτικά στο σώμα του, κωδεΐνη, μεθακαλόνη, μορφίνη, μεπεριδίνη, ethchlorvynol, διαζεπάμη και βαρβιτουρικά.

 

 

14. Prince

Ηλικία 57

Έτος 2016

Αιτία: Υπερβολική δόση χαπιών εναντίον του πόνου