Για πέντε-δέκα λεπτά άνοιξαν οι ουρανοί και το νερό σκέπασε τον κήπο και τους γύρω δρόμους.
Και μετά ήρθε πάλι το γλυκό, μουντό φως του Νοέμβρη και ξανάφερε την ισορροπία … Αυτό βέβαια για όπου ήδη πέρασε η βροχή, αλλού τώρα βρέχει και η βροχή ταξιδεύει σαν την μουσική.