Γεννήθηκε 29/8/1924, πέθανε στις 14/12/1963 σε ηλικία μόλις 39 ετών