Λίστες

  Γεννήθηκε 8 Απριλίου 1929, πέθανε 9 Οκτωβρίου 1978   1 NE ME QUITTES PAS     2 LA CHANSON DES VIEUX AMANTS     3 ...

    RUBY TUESDAY TUESDAY'S GONE-Lynyrd Skynyrd LOVE U TILL TUESDAY-David Bowie EVERYTHING'S TUESDAY-Chairmen Of The Board TUESDAY'S DEAD-Cat Stevens TUESDAY ...